MENGAPA KES LINA JOY?

Sunday, September 17, 2006
Kes Lina Joy mengambil kesempatan dalam
kekalutan semasa umat Islam di dunia dan di Malaysia khususnya yang amat
lemah dan tidak ada keupayaan untuk digembleng untuk mempertahankan
Islam di mana-mana sahaja.

Kes ini pada dasarnya adalah
rentetan daripada tuntutan kumpulan “Artikel 11” yang pernah cuba
berkumpul di Pulau Pinang pada 14-Mei-2006 yang menuntut kepada
pemerintah untuk membenarkan sepenuhnya kebebasan Murtad di bawah
Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan, setelah kekalahan mereka untuk kes
Mohamed Abdullah @ Moorthy, S. Sharmala dan Nyonya Tahir. Amat
mendukacitakan sekali apabila kumpulan Artikel 11 yang juga dikenali
Inter-Faith Council (IFC) disertai oleh beberapa individu Melayu & Islam
termasuklah Sister-in-Islam, yang digerakkan oleh pemimpin-pemimpin &
sekutu pemimpin-pemimpin negara yang bergama Islam.

Kes Lina
Joy adalah attempt yang akan memberikan impact yang amat besar yang mana
ia mencabar undang-undang Syariah oleh Mahkamah Syariah di bawah Perkara
121(A) Perlembagaan Persekutuan, samaada ianya akan dipinda atau
dihapuskan sepenuhnya.

Berikutan kes Lina Joy, maka terlalu
banyak kes-kes permohonan Murtad dan sebagainya yang telah lama menunggu
& sedang menunggu, dan kejayaan dari kes ini akan membenarkan permohonan
lebih 250,000 untuk keluar Islam akan dibenarkan oleh perlembagaan.


Kes ini menjadi PERHATIAN PENUH organisasi & individu bukan Islam
seluruh dunia, dan seluruh negara-negara besar didunia menghantar wakil
untuk memberikan pressure yang besar ke atas hakim & sistem perundangan
negara yang AMAT LEMAH untuk membela aqidah seorang rakyat Islam.


www.becketfund.com menyenaraikan dengan jelas fakta kes dan bagaimana
organisasi besar satu dunia ini menjadi tembok & dalang yang begitu kuat
yang membela Lina Joy. Ianya dianggotao oleh pelbagai pertubuhan hak
asasi manusia sedunia. Di Malaysia pula 11 NGO dan organisasi menghantar
wakil ke Mahkamah Persekutuun untuk memberi pressure kepada Hakim yang
terlibat setelah mereka dibenarkan bersuara untuk membela Lina Joy,
antaranya;

Majlis Peguam (Bar Council)
Majlis Perunding
Agama Hindu, Kristian, Budha & Sikh.
Malaysian Women Power
Organization
National Council of Women Organization
All Women
Action Society
Sister in Islam
Women Health Organization

Women Council of Change
Women Developmen for Change
Pergerakan
Hak Asasi Rakyat Malaysia (Suaram)

Suatu fakta yang
dinyatakan oleh Peguambela pihak Lina Joy di dalam mengakhiri kes itu
menyebut;

“…it is time that
we must knock into the heads of Malay that our country Malaysia is never
been an Islamic country. Strong message must be thrown to Muslim to tell
them that in Malaysia Islam is just a sub-sivilience to constitution…”

No comments: