HIDUP BERORGANISASI

Wednesday, May 05, 2010
26.  Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata: "Wahai ayah, ambilah dia memjadi orang upahan (mengembala kambing kita), sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah". Surah al Qasas

Ayat ini memberi pelajaran sangat berharga yang dapat diterapkan dalam dunia organisasi.Seorang pekerja yang baik menurut ayat itu adalah memiliki kekuatan dan dapat dipercayai.


Pertama : “Al Qawiy ” – memiliki kekuatan
Ini dapat diterjemahkan sebagai ‘profesional’.Seorang pekerja yang baik ialah pekerja yang memiliki kemampuan di bidang kerjanya.
Dia professional, menguasai seni pekerjaan yang diamanahkan kepadanya.Nabi SAW pernah mengingatkan bahawa apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak profesional) maka tunggu saat kehancurannya.

Kedua ; “Al Amin”- dapat dipercayai / jujur
Seorang pekerja yang baik adalah yang memiliki kreabiliti tinggi.Dia boleh dipercayai sekalipun tanpa pengawasan yang ketat.Kepercayaan yang diberikan kepadanya dijalankan dengan penih kejujuran.Pekerja yang baik selalu memahami posisinya sebagai pemangku amanah dan amanah itu wajib dilaksanakan.

No comments: