LIFE

Thursday, November 13, 2008
Now think about life
Life is not always easy
Life is not always comfortable
Sometimes life is very hard
Thing don't happen like we wish
People don't treat us like hope

Keyakinan bahawa pintu tersebut akan terbuka akhirnya jika kita cuba membuka satu per satu perlu ada. Disamping itu, keyakinan bahawa Allah hanya akan melihat kepada usaha lebih dari keputusan juga perlu ditanamkan dalam hati. Usaha yang berterusan juga perlu. Tidak mudah putus asa. Tidak futur dalam perjuangan.

No comments: