New book

Saturday, June 09, 2007
70 HADIS KELEBIHAN JIHAD


buku ini merupakan himpunan hadis tentang kelebihan jihad hasil nukilan seorang ulama' silam yg dikenali dengan al Imam Ibnul Battah.

Buku diterjemahkan disamping huraian-huraian ringkas untuk menambahkan kefahaman tentang maksud hadis yg berkaitan.


Terdapat 14 fasal.


Fasal 1 : Kelebihan jihad
Fasal 2 : Niat & Keikhlasan dalam jihad
Fasal 3 : Membelanjakan harta di jalan Allah
Fasal 4 : Ganjaran menjaga kubu Islam
Fasal 5 : Ganjaran mengawal di jalan Allah
Fasal 6 : Kelebihan kuda
Fasal 7 : Kelebihan mati syahid
Fasal 8 : Jenis jenis mati syahid
Fasal 9 : Mati kerana taun adalah syahid
Fasal 10: Persiapan untuk jihad
Fasal 11: Meninggalkan kewajipan jihad

Fasal 12:Peperangan di laut
Fasal 13: 7 perkara yg membinasakan
Fasal 14: Mencuri harta rampasan

No comments: