Kenali diri

Monday, April 09, 2007

Kita mempunyai pelbagai kawan.Setiap daripada kita terdapat pelbagai ragam.Dalam memahami jiwa seseorang.Mahu atau tidak, memerlukan jawapan
bagi persoalan berikut:

  • Bagaimana kita melihat dan menerima diri kita sendiri.Adakah kita beranggapan bahawa kita adalah seorang manusia yang bertaraf tinggi, sederhana atau rendah.
  • Bagaimana kita melihat orang lain terutama rakan-rakan sebaya atau sekerja.Adakah kita melihat mereka itu manusia yang bertaraf tinggi, sederhana atau rendah.

  • Bagaimana jangkaan kita terhadap amalan agama seperti sembahyang dan bersedekah.Adakah komitmen kita itu tinggi, sederhana atau rendah.

  • Bagaimana jangkaan kita terhadap keakraban perhubungan dengan rakan dan masyarakat.Adakah keakraban perhubungan itu pada tahap tinggi, sederhana atau rendah


Interpretasi minat adalah salah satu cara untuk mengenal personality.Sirah telah membuktikan bahawasanya ketika Nabi Muhammad diisra’kan.Baginda dibawa 2 minuman iaitu arak dan susu.Nabi kita SAW telah memilih susu.

Lalu Jibril berkata, “ Kepujian bagi Allah yang telah membimbingmu kepada fitrah kehidupan yang terbaik kerana kalau engkau memilih arak nescaya ummatmu akan sesat”.

Interpretasi minat adalah interpretasi yang dibuat kepada sesuatu objek yang diminati oleh seseorang.

Antaranya objek seperti berikut yang dinyatakan secara khusus.

  • Ikan

  • Burung

  • Binatang

  • Pokok

No comments: